علی

اجرای نرم‌افزارهای مؤسسه نور روی گنو/لینوکس توسط wine

بسم الله الرحمن الرحیم.

آنچه در پایین خواهید خواند، راه حلّی من درآوردی و غیر استاندارد برای حلّ مشکل است، راه حل صحیح این است که کد را اصلاحی استاندارد کرده و برای واین بفرستیم تا در نسخه‌های آینده اعمال شود.

اگر کسی فرصت دارد، انجام دهد.

متن یادداشتی که برای حلّ این مشکل کرده‌ام:

ادامه مطلب »