رفع اشکال فایل locale.conf در Arch Linux

همانطور که در مرحله دهم نصب Arch Linux توضیح دادم با دستور

echo LANG=en_US.UTF-۸ /etc/locale.conf

می‌بایست فایل locale.conf ساخته شود. ولی برای خودم که آرچ رو نصب کردم این فایل درست نشد. بعد از اتمام نصب هم چندین بار دستورات مرحله دهم رو زدم ولی فایده نداشت. چون این فایل locale.conf برای جستجوی برنامه (Catfish) الزامی است و همچنین اگر این فایل نباشد در ترمینال هر چیزی به زبان فارسی بنویسید به صورت علامت سؤال نشان میدهد.

دست به کار شدم و به سراغ ویکی آرچ رفتم و راه حل رو پیدا کردم.

اما راه حل:

۱- Terminal را باز کنید و دستور زیر را بنویسید

sudo nano /etc/locale.conf

۲- حالا در فایل باز شده متن زیر را بنویسید:

LANG=en_US.UTF-۸
LANGUAGE=en_US.UTF-۸
LC_ADDRESS=en_US.UTF-۸
LC_COLLATE=en_US.UTF-۸
LC_CTYPE=en_US.UTF-۸
LC_IDENTIFICATION=en_US.UTF-۸
LC_MEASUREMENT=en_US.UTF-۸
LC_MESSAGES=en_US.UTF-۸
LC_MONETARY=en_US.UTF-۸
LC_NAME=en_US.UTF-۸
LC_NUMERIC=en_US.UTF-۸
LC_PAPER=en_US.UTF-۸
LC_TELEPHONE=en_US.UTF-۸
LC_TIME=en_US.UTF-۸

حالا دکمه ctrl  و x صفحه کلید را بزنید و سپس دکمه y و در آخر هم دکمه اینتر را بزنید

خوب همه چیز تمام شد. کافی است یکبار کامپیوتر را ریست کنید.

منبع: ArchWiki